Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

"Azərbaycan təhsili yeni inkşaf mərhələsində" ; 20160215 ; AF ; 300
nüsxə:
şöbə:
nişan : A-99
qrinti: metodiki materiallar
"Kitabi Dədə Qorqud "un Poetikası ; 20150909 ; af ; Bəhlul Abdulla ; 1000
nüsxə:
şöbə:
nişan : B 58
qrinti: сборник задач
"Kitabi-Dədə Qorqud " toponimləri və Qafqaz arealı ; 20130604 ; AF ; Həsən Mirzəyev ; 300
nüsxə:
şöbə:
nişan : B33
qrinti:
" Komersiya Fəaliyyətinin Əsasları " ; 20141010 ; AF ; metodiki vəsaitlər ; 500
nüsxə: 27116
şöbə: 330:01
nişan : F 59
qrinti: 06
"Azərbaycan təhsili yeni inkşaf mərhələsində" ; 20160215 ; AF ; metodiki materiallar ; 300
nüsxə: 28116
şöbə: 37(061.3)
nişan : A-99
qrinti: 14
"Kitabi Dədə Qorqud "un Poetikası ; 20150909 ; af ; сборник задач ; Bəhlul Abdulla ; 1000
nüsxə: 27682
şöbə: 398.512.162
nişan : B 58
qrinti: 17
"Kitabi-Dədə Qorqud " toponimləri və Qafqaz arealı ; 20130604 ; AF ; Həsən Mirzəyev ; 300
nüsxə: 25839
şöbə: 82.09:81
nişan : B33
qrinti: 17
"Pedaqogika" fənninin K U R İ K U L U M U ; 20160223 ; AF ; ders vəsaiti ; Fərrux Rüstəmov ; 500
nüsxə: 28118
şöbə: 37.01
nişan : A-48
qrinti: 13
"Sənətkarın ikinci ömrü"(İlyas Əfəndiyev. Beş ilin salnaməsi). əlyazmalar və haqqında ; 20161110 ; AF ; əlyazmalar və haqqında ; İlham İsmayılov ; 1500
nüsxə: 28531
şöbə: 82-94
nişan : S-44
qrinti: 17
. ; 20161115 ; af ; Mehdiyev Ramiz ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : M-35
qrinti:
. ; 20161115 ; af ; Mehdiyev Ramiz ; 500
nüsxə: 28432
şöbə: 94(479.24)
nişan : M-35
qrinti: 02
04 SIYASƏT ; 20130417 ; AF ; Ə.ƏHMƏDOVA
nüsxə:
şöbə:
nişan : M52
qrinti: историческая литература
04 SIYASƏT ; 20130417 ; AF ; İ.Süleymanov
nüsxə:
şöbə:
nişan : K90
qrinti:
04 SIYASƏT ; 20130417 ; AF ; E.Muradağayeva
nüsxə:
şöbə:
nişan : E46
qrinti:
04 SIYASƏT ; КТ ; 389 ; 10000
nüsxə:
şöbə:
nişan : A45
qrinti:
04 SIYASƏT ; 20130417 ; AF ; Qılman İsmayılov ; 5.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : A82
qrinti:
04 SIYASƏT ; 20130417 ; AF ; N.Rəhimov ; 10.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q23
qrinti:
04 SIYASƏT ; 20130417 ; AF ; историческая литература ; Ə.ƏHMƏDOVA
nüsxə: 15327
şöbə: 316.6
nişan : M52
qrinti: 03
04 SIYASƏT ; 20130417 ; AF ; İ.Süleymanov
nüsxə: 6281
şöbə: 323
nişan : K90
qrinti: 11
04 SIYASƏT ; 20130417 ; AF ; E.Muradağayeva
nüsxə: 2124
şöbə: 323(075.8)
nişan : E46
qrinti: 11