Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

Учебник для 3 класса ; 19800104 ; УФ ; Гурбанова Лейла ; 2400
nüsxə:
şöbə:
nişan : Г 27
qrinti: учебник
УЧЕБНИК ДЛЯ ШКОЛ. ; 20121119 ; УФ ; Шукюр Махмудов ; 2350
nüsxə:
şöbə:
nişan : О28
qrinti: учебник
УЧЕБНИК ДЛЯ ШКОЛ. ; 20121119 ; УФ ; Нармина Сейфуллаева ; 2300
nüsxə:
şöbə:
nişan : М 91
qrinti: учебник
Учебник для школ. ; 19800104 ; УФ ; учебник ; Мустафа-заде Нигяр ; 2400
nüsxə: 77д
şöbə: 373(075.2)
nişan : Н 90
qrinti: 14
учебник для школ. ; 19800104 ; УФ ; учебник ; Кямаля Джафарзаде
nüsxə: 74д
şöbə: 373(075.2)
nişan : Д 40
qrinti: 14
УЧЕБНИК ДЛЯ ШКОЛ. ; 19800104 ; УФ ; учебник ; Офелия Иманова ; 2400
nüsxə: 168
şöbə: 373(075.2)
nişan : Р 15
qrinti: 14
УЧЕБНИК ДЛЯ ШКОЛ. ; 19800104 ; УФ ; учебник ; Светлана Яхьяева ; 2650
nüsxə: 60д
şöbə: 373(075.2)
nişan : А95
qrinti: 14
УЧЕБНИК ДЛЯ ШКОЛ. ; 20121119 ; УФ ; учебник ; Шукюр Махмудов ; 2350
nüsxə: 162 д
şöbə: 373:57
nişan : О28
qrinti: 14
УЧЕБНИК ДЛЯ ШКОЛ. ; 20121119 ; УФ ; учебник ; Нармина Сейфуллаева ; 2300
nüsxə: 142 д
şöbə: 373:91
nişan : М 91
qrinti: 14
Учебник для школ. ; 19800104 ; УФ ; Мустафа-заде Нигяр ; 2400
nüsxə:
şöbə:
nişan : Н 90
qrinti: учебник
учебник для школ. ; 19800104 ; УФ ; Кямаля Джафарзаде
nüsxə:
şöbə:
nişan : Д 40
qrinti: учебник
УЧЕБНИК ДЛЯ ШКОЛ. ; 19800104 ; УФ ; Офелия Иманова ; 2400
nüsxə:
şöbə:
nişan : Р 15
qrinti: учебник
УЧЕБНИК ДЛЯ ШКОЛ. ; 19800104 ; УФ ; Светлана Яхьяева ; 2650
nüsxə:
şöbə:
nişan : А95
qrinti: учебник
Учебник истории Азербайджана 6-го класса ; 20121115 ; ФУ ; учебник ; Аида Мамедова ; 2200
nüsxə: 84
şöbə: 373:94(479.24)
nişan : И90
qrinti: 14
Учебник истории Азербайджана 6-го класса ; 20121115 ; ФУ ; Аида Мамедова ; 2200
nüsxə:
şöbə:
nişan : И90
qrinti: учебник
Учебник математики 6 класса ; 20121120 ; ФУ ; Агабаба Ибрагимов ; 2200
nüsxə:
şöbə:
nişan : М34
qrinti: учебник
Учебник математики 6 класса ; 20121120 ; ФУ ; учебник ; Агабаба Ибрагимов ; 2200
nüsxə: 90
şöbə: 373:51
nişan : М34
qrinti: 14
Учебник новейшей истории 10-го класса ; 20121115 ; ФУ ; учебник ; Хафиз Джаббаров ; 2350
nüsxə: 164
şöbə: 373;94
nişan : Н74
qrinti: 14
Учебник новейшей истории 10-го класса ; 20121115 ; ФУ ; Хафиз Джаббаров ; 2350
nüsxə:
şöbə:
nişan : Н74
qrinti: учебник
Учебник новой истории 10-го класса ; 20121115 ; ФУ ; учебник ; Агаси Гусейнов ; 2300
nüsxə: 154
şöbə: 373:94
nişan : Н72
qrinti: 14