Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

Учебник новой истории 10-го класса ; 20121115 ; ФУ ; Агаси Гусейнов ; 2300
nüsxə:
şöbə:
nişan : Н72
qrinti: учебник
Учебник технологии 2 класса ; 20130924 ; ФУ ; учебник ; Гумеир Ахмедов ; 8100
nüsxə: 59900
şöbə: 373(075)
nişan : А95
qrinti: 14
Учебник технологии 2 класса ; 20130924 ; ФУ ; Гумеир Ахмедов ; 8100
nüsxə:
şöbə:
nişan : А95
qrinti: учебник
Физика 10 ; 20150212 ; ДФ ; учебник ; Мирзали Мургузов ; 8550
nüsxə: 440
şöbə: 373:53
nişan : Ф 50
qrinti: 14
ФИЗИКА 11 ; 20150213 ; ДФ ; учебник ; Мирзали Мургузов ; 7700
nüsxə: 478
şöbə: 373:53
nişan : Ф 50
qrinti: 14
Физика 6 ; 20131127 ; ФУ ; учебник ; Мирзали Мургузов ; 7600
nüsxə: 272
şöbə: 373:53
nişan : М 91
qrinti: 14
Физика 6 методическое пособие ; 20131127 ; ФУ ; методические указания ; Расим Абдуразагов ; 500
nüsxə: 60439
şöbə: 372.8:53
nişan : Ф 50
qrinti: 14
Физика 7 ; 20150210 ; дф ; учебник ; Мирзали Мургузов ; 7850
nüsxə: 407
şöbə: 373:53
nişan : Ф50
qrinti: 14
Физика 7 методическое пособие ; 20150219 ; УФ ; учебное пособие ; Мирзали Мургузов ; 3500
nüsxə: 60567
şöbə: 372.8:53
nişan : Ф 50
qrinti: 14
Физика 9 ; 20150211 ; дф ; учебник ; Мирзали Мургузов ; 7850
nüsxə: 417
şöbə: 373:53
nişan : Ф 50
qrinti: 14
Физика-7 ; 20161018 ; УФ ; учебник ; 3 800
nüsxə: 771
şöbə: 373:53
nişan : Ф-50
qrinti: 14
Физическая география Азербайджанской республики 8 ; 20140121 ; УФ ; dərslik ; Мусеиб Мусеибов ; 3400
nüsxə: 294
şöbə: 373:91(479.24)
nişan : Б 90
qrinti: 14
Физическое воспитание 2 Методическое пособие ; 20150216 ; Дф ; учебное пособие ; Фират Гусейнов ; 7500
nüsxə: 60531
şöbə: 373
nişan : Ф 50
qrinti: 14
Физическое воспитание 3 Методическое пособие ; 20150217 ; ДФ ; учебное пособие ; Фират Гусейнов ; 7000
nüsxə: 60534
şöbə: 373(072)
nişan : Ф 50
qrinti: 14
Физическое воспитание 6 ; 20131203 ; ФУ ; учебник ; Агаджан Абиев ; 7600
nüsxə: 270
şöbə: 373:796
nişan : Г 96
qrinti: 14
Физическое воспитание 6 методическое пособие ; 20131203 ; ФУ ; методические указания ; Солтан Багиров ; 500
nüsxə: 60447
şöbə: 372.8:796
nişan : Ф 50
qrinti: 14
Физическое воспитание 7 ; 20150210 ; дф ; учебник ; Фират Гусейнов ; 7850
nüsxə: 390
şöbə: 373:796
nişan : Г 36
qrinti: 14
физическое воспитание 7 методическое пособие ; 20150219 ; УФ ; учебное пособие ; Фират Гусейнов ; 420
nüsxə: 60553
şöbə: 372.8:78
nişan : Ф 50
qrinti: 14
Фират Гусейнов ; 20161012 ; УФ ; учебник ; Ч.Гусейнзаде ; 8000
nüsxə: 886
şöbə: 373:796
nişan : Г 96
qrinti: 14
Фират Гусейнов Физическое воспитание-7 ; 20161017 ; УФ ; учебник ; С.Гусейн-заде ; 3 800
nüsxə: 821
şöbə: 373:796
nişan : Г-96
qrinti: 14