Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

04 SIYASƏT ; КТ ; 389 ; 10000
nüsxə: 4889
şöbə: 323
nişan : A45
qrinti: 03
04 SIYASƏT ; 20130417 ; AF ; Qılman İsmayılov ; 5.000
nüsxə: 15063
şöbə: 323
nişan : A82
qrinti: 04
04 SIYASƏT ; 20130417 ; AF ; N.Rəhimov ; 10.000
nüsxə: 11214
şöbə: 316.3
nişan : Q23
qrinti: 04
04 SIYASƏT ; 20150421 ; af ; Səmayə Mustafayeva ; 2000
nüsxə:
şöbə:
nişan : X-77
qrinti: ictimai siyasi ədəbiyyat
04 SIYASƏT ; 20150421 ; af ; ictimai siyasi ədəbiyyat ; Səmayə Mustafayeva ; 2000
nüsxə: 26364
şöbə: 328
nişan : X-77
qrinti: 11
1- ci sinif üçün riyaziyyat dərsliyi ; 20050417 ; AF ; dərs proqramları
nüsxə: 19414
şöbə: 376(075)
nişan : C59
qrinti: 27
10 -cu sinif üçün ; 20050530 ; AF ; Mürşüd
nüsxə: 20317
şöbə:
nişan :
qrinti: 03
10 cu SINIF AZƏRBAYCAN DILI ; 20121119 ; DF ; Mirabbas Aslanov ; 2300
nüsxə:
şöbə:
nişan : X 88
qrinti: dərslik
10 cu SINIF AZƏRBAYCAN DILI ; 20121119 ; DF ; dərslik ; Mirabbas Aslanov ; 2300
nüsxə: 144 d
şöbə: 373:811.512.162
nişan : X 88
qrinti: 14
16 EKANOMİKA ; 20151214 ; AF ; Azər Rəsulov ; 300
nüsxə: 28064
şöbə: 330.1
nişan : K-57
qrinti: 06
16 IQTİSADİYYAT ; 20130322AF ; AF ; E. Əliyev ; 5000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə 92
qrinti: библиография
16 IQTİSADİYYAT ; 20130322AF ; AF ; библиография ; E. Əliyev ; 5000
nüsxə: 4552
şöbə: 17
nişan : Ə 92
qrinti: 68
2-ci sinif üçün dərslik ; 20121112 ; DF ; 2-ci sinif üçün DƏRSLİK ; Minarə Dadaşova ; 120 000
nüsxə: 57D
şöbə: 373(075)
nişan : R-47
qrinti: 14
2-ci sinif üçün dərslik ; 20121112 ; DF ; Minarə Dadaşova ; 120 000
nüsxə:
şöbə:
nişan : R-47
qrinti: 2-ci sinif üçün DƏRSLİK
2-ci sinif üçün ingilis dili dərsliyi ; 20121123 ; DF ; Hüzurə Ağayeva ; 101000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə64
qrinti: dərslik
2-ci sinif üçün ingilis dili dərsliyi ; 20121123 ; DF ; dərslik ; Hüzurə Ağayeva ; 101000
nüsxə: 24255 d
şöbə: 373(075)
nişan : Ə64
qrinti: 14
20 Yanvar ; КТ ; 2010 ; Hacı NiftalıŞıxlar( NiftalıNəzər oğlu İsmayıılov )
nüsxə: 27532
şöbə: 320
nişan : Ş61
qrinti: 14
28 SOSİAL MƏSƏLIƏLƏR ; 20130422 ; AF ; Həmzəyev
nüsxə:
şöbə:
nişan : B17
qrinti: məktəb haqqında vəsait
28 SOSİAL MƏSƏLIƏLƏR ; 20130422 ; AF ; məktəb haqqında vəsait ; Həmzəyev
nüsxə: 25634
şöbə: 316.(075.8)
nişan : B17
qrinti: 04
28 SOSIAL MƏSƏLƏLƏR ; 20130423 ; Af ; İsfəndiyar Novruzlu ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : M
qrinti: dərs vəsaiti