Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

28 SOSIAL MƏSƏLƏLƏR ; 20130426AF ; 60*84 ; 80.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : A40
qrinti:
28 SOSIAL MƏSƏLƏLƏR ; 20130423 ; Af ; dərs vəsaiti ; İsfəndiyar Novruzlu ; 500
nüsxə: юля
şöbə: 316
nişan : M
qrinti: 04
28 SOSIAL MƏSƏLƏLƏR ; 20130426AF ; 60*84 ; 80.000
nüsxə: 19601
şöbə: 314
nişan : A40
qrinti: 04
28 SOSIALOGIYA ; КТ ; 60*84 ; 400
nüsxə:
şöbə:
nişan : A99
qrinti: içtimai siyasi nəşr
28 SOSIALOGIYA ; 20130513 ; AF ; Osmanov Osman Uğurlu oğlu ; 9000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Y56
qrinti: statiki matrial
28 SOSIALOGIYA ; КТ ; 60*84 ; içtimai siyasi nəşr ; 400
nüsxə: 23308
şöbə: 314
nişan : A99
qrinti: 05
28 SOSIALOGIYA ; 20130513 ; AF ; statiki matrial ; Osmanov Osman Uğurlu oğlu ; 9000
nüsxə: 4609
şöbə: 314
nişan : Y56
qrinti: 83
28 sosiologiya ; 20130424 ; AF ; 800
nüsxə:
şöbə:
nişan : M82
qrinti: içtimai siyasi ədəbiyyat
28 SOSIOLOGIYA ; AF ; 84*108 ; Qurban Bayramov ; 5000
nüsxə:
şöbə:
nişan : B23
qrinti: içtimai nəşr
28 sosiologiya ; 20130424 ; AF ; içtimai siyasi ədəbiyyat ; 800
nüsxə: 8326
şöbə: 311
nişan : M82
qrinti: 05
28 SOSIOLOGIYA ; AF ; 84*108 ; içtimai nəşr ; Qurban Bayramov ; 5000
nüsxə: 3831
şöbə: 323
nişan : B23
qrinti: 04
32 TƏHSİL ; 20140603 ; df ; dərslik ; B.Z.Zalov ; 1000
nüsxə: 26487
şöbə: 377(075.32):693
nişan : Ə64
qrinti: 12
32 TƏHSİL ; 20140603 ; df ; B.Z.Zalov ; 1000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə64
qrinti: dərslik
32 TƏHSİL ; 20140602 ; df ; dərslik ; Ş.H.Əbdürəhmanov ; 300
nüsxə: 26472
şöbə: 797(075.8)
nişan : Ə18
qrinti: 77
32 TƏHSİL ; 20140603 ; df ; dərslik ; B.Z.Zalov ; 1300
nüsxə: 26483
şöbə: 377(075.32):687
nişan : Ə64
qrinti: 13
32 TƏHSİL ; 20140602 ; df ; Ş.H.Əbdürəhmanov ; 300
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə18
qrinti: dərslik
32 TƏHSİL ; 20140603 ; df ; B.Z.Zalov ; 1300
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə64
qrinti: dərslik
32 TƏHSIL ; 20150220 ; af ; dərs vəsaiti ; Yusif Aslanov
nüsxə: 27520
şöbə: 82.09( :053.2)
nişan : H 58
qrinti: 17
3206 TƏHSİL ; 20140722 ; AF ; dərslik ; N.M.Qocayev ; 300
nüsxə: 26582
şöbə: 53(075.8)
nişan : Ə 64
qrinti: 29
3206 TƏHSIL ; 20140722 ; AF ; dərslik ; Abbasov.A.Ə ; 250
nüsxə: 26646
şöbə: 537(075.8)
nişan : Q 60
qrinti: 29