Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

3206 TEHSİL ; 20140704 ; FM ; dərs vəsaiti ; Səyyad Ağayev ; 160
nüsxə: 26721
şöbə: 340 (075.8)
nişan : D15
qrinti: 10
3206 TƏHSİL ; 20140602 ; df ; dərs vəsaiti ; E.İ.Şəfiyeva ; 500
nüsxə: 26476
şöbə: 159.9(075.8)
nişan : Q86
qrinti: 15
3206 TƏHSİL ; 20130412 ; AF ; ABDULLA mEHRABOV
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə64
qrinti:
3206 Təhsil ; 20140704 ; FM ; dərs vəsaiti ; Əhmədov Mahir Bayram Oğlu ; 400
nüsxə: 26718
şöbə: 343(075.8)
nişan : D15
qrinti: 10
3206 TƏHSİL ; 20140602 ; df ; E.İ.Şəfiyeva ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q86
qrinti: dərs vəsaiti
3206 TƏHSİL ; 20130412 ; AF ; ABDULLA mEHRABOV
nüsxə: 24505
şöbə: 159.9:371
nişan : Ə64
qrinti: 04
36 ELM ; 20130417 ; AF ; X.Vəzirov ; 10000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ş 64
qrinti:
36 ELM ; 20130225 ; AF ; KAMİL MEHDİYEV ; 12000
nüsxə:
şöbə:
nişan : 3-66
qrinti: dərs vəsaiti
36 ELM ; 20130417 ; AF ; X.Vəzirov ; 10000
nüsxə: 6587
şöbə: 323 (477)
nişan : Ş 64
qrinti: 13
36 ELM ; 20130225 ; AF ; dərs vəsaiti ; KAMİL MEHDİYEV ; 12000
nüsxə: 15099
şöbə: 004.45
nişan : 3-66
qrinti: 12
36 elm ; 20130321 ; AF ; 610
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə 65
qrinti: библиография
36 ELM ; 20130321af ; AF ; Kamal Talıbzadə ; 7500
nüsxə:
şöbə:
nişan : N39
qrinti: короткие рассказы
36 elm ; 20130321 ; AF ; библиография ; 610
nüsxə: 4123 4122
şöbə: 09:82.09
nişan : Ə 65
qrinti: 17
36 ELM ; 20130321af ; AF ; короткие рассказы ; Kamal Talıbzadə ; 7500
nüsxə: 13990 14342 14345 13991
şöbə: 070(479.24)
nişan : N39
qrinti: 17
3606 DƏQIQ ELMLƏR ; 20130417 ; AF ; Təranə Əliyeva ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə64
qrinti:
3606 DƏQIQ ELMLƏR ; 20130417 ; AF ; Təranə Əliyeva ; 500
nüsxə: 24144
şöbə: 004.45
nişan : Ə64
qrinti: 20
3611 HUMANITAR ELIMıƏR ; 20130416 ; AF ; A.Qəhraman
nüsxə:
şöbə:
nişan : E44
qrinti:
3611 HUMANITAR ELIMıƏR ; 20130416 ; AF ; A.Qəhraman
nüsxə: 24720
şöbə: 297:070
nişan : E44
qrinti: 21
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20151214 ; AF ; Şöhrət Sərkaroğlu
nüsxə:
şöbə:
nişan : E-42
qrinti: bədii ədəbiyyat
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20151214 ; AF ; bədii ədəbiyyat ; Şöhrət Sərkaroğlu
nüsxə: 28031
şöbə: 82-312.4
nişan : E-42
qrinti: 17