Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

3611 humanitar elmlər ; 20130529 ; AF ; Faiq şahbazlı ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ş17
qrinti: dərs vəsaiti
3611 humanitar elmlər ; 20130529 ; AF ; dərs vəsaiti ; Faiq şahbazlı ; 500
nüsxə: 25840
şöbə: 811.512.162
nişan : Ş17
qrinti: 16
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; КТ ; 2007 ; ELNUR ƏHMƏDOV ; 60*84
nüsxə:
şöbə:
nişan : A99
qrinti: biblioqrafiya
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130312 ; AF ; Z.GÖYÜŞOV ; 10000
nüsxə:
şöbə:
nişan : K76
qrinti: короткие рассказы
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130312 ; AF ; Ə.ƏHMƏDOV ; 20000
nüsxə:
şöbə:
nişan : K76
qrinti: короткие рассказы
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130312 ; AF ; İZZƏT RÜSTƏMOV ; 3000
nüsxə:
şöbə:
nişan : A13
qrinti: историческая лит-ра
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130313 ; AF ; QILMAN İİsmayılOV ; 40000
nüsxə:
şöbə:
nişan : B84
qrinti: библиография
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130313 ; AF ; Ə. NOVRUZOVA ; 1650
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə96
qrinti: библиография
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; КТ ; 2007 ; biblioqrafiya ; ELNUR ƏHMƏDOV ; 60*84
nüsxə: 24005
şöbə: 02(479.24)
nişan : A99
qrinti: 20
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130322 ; AF ; Şamil Qurbanov ; 4000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q85
qrinti: библиография
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130312 ; AF ; короткие рассказы ; Z.GÖYÜŞOV ; 10000
nüsxə: 4748
şöbə: 1(479.24)
nişan : K76
qrinti: 17
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130312 ; AF ; короткие рассказы ; Ə.ƏHMƏDOV ; 20000
nüsxə: 258
şöbə: 87.3
nişan : K76
qrinti: 17
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130312 ; AF ; историческая лит-ра ; İZZƏT RÜSTƏMOV ; 3000
nüsxə: 1158
şöbə: 1(479.24):2
nişan : A13
qrinti: 12
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130313 ; AF ; библиография ; QILMAN İİsmayılOV ; 40000
nüsxə: 4788
şöbə: 1(091)
nişan : B84
qrinti: 02
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130313 ; AF ; библиография ; Ə. NOVRUZOVA ; 1650
nüsxə: 2835
şöbə: 1/14
nişan : Ə96
qrinti: 03
3611 HUMANITAR ELMLƏR ; 20130322 ; AF ; библиография ; Şamil Qurbanov ; 4000
nüsxə: 1203
şöbə: 070(479.29)
nişan : Q85
qrinti: 17
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130324 ; AF ; Sabir İsgəndərli ; 10.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : İ-70
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130408 ; AF ; A.Ə.PAŞAYEV ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : z21
qrinti: издания общественных организаций
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130408 ; 70*90 ; 15000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q85
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130408 ; AF ; Elmira Feyzullayeva
nüsxə:
şöbə:
nişan : M-81
qrinti: