Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130323 ; AF ; Ə.Ə.Əlizadə ; 300
nüsxə: 16420
şöbə: 159.9(01)
nişan : P84
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130409 ; AF ; V.Məcidov ; 26.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ş27
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130323 ; AF ; учебное пособие ; A. U. Məmmədov ; 1000
nüsxə: 2371(sm.N.000.191)
şöbə: 159.9(075.8)
nişan : A29
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130409AF ; 70*100 ; Türkay Eldar qızı(Əfəndiyeva) ; 3000
nüsxə:
şöbə:
nişan : M50
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; КТ ; 1373 ; 5000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q85
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130409 ; AF ; R. İSMAYILOV ; 100.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : K56
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130409 ; AF ; T. Məlikov ; 14.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : M58
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130409 ; AF ; A.İ.ƏZİZOV ; 3000
nüsxə:
şöbə:
nişan : m52
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130324 ; AF ; Rəhilə Məmmədova
nüsxə: 24193
şöbə: 16
nişan : İ76
qrinti: 02
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130410 ; AF ; aRİF mƏMMƏDOV
nüsxə:
şöbə:
nişan : M52
qrinti: metodiki material
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130404 ; AF ; юридические статьи ; Yüsif Rüstəmov
nüsxə: 22284
şöbə:
nişan :
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130412 ; AF ; S.Əhmədov ; 1000
nüsxə:
şöbə:
nişan : B49
qrinti: tarixi ədəbiyyat
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130412 ; AF ; F.Rzabəyova
nüsxə:
şöbə:
nişan : D79
qrinti: tarixi ədəbiyyat
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130404 ; AF ; T.MƏMMƏDOV ; 100.000
nüsxə: 22044
şöbə: 297(479.24)
nişan : N77
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130404 ; AF ; Şirinov .p ; 90.000
nüsxə: 14065
şöbə: 297
nişan : M28
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130404 ; AF ; İ.QULİYEV
nüsxə: 13948
şöbə: 297.18
nişan : B54
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130412 ; AF ; Ə.Quliyev ; 6000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ş27
qrinti: arxiv materialı
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130415 ; AF ; S.Qənbərova ; 1100
nüsxə:
şöbə:
nişan : S70
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130324 ; AF ; Sabir İsgəndərli ; 10.000
nüsxə: 25559
şöbə: 297(479.24)
nişan : İ-70
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130415 ; AF ; Zahid Mustafayev ; 2000
nüsxə:
şöbə:
nişan : B69
qrinti: