Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130415 ; AF ; H.Əlizadə ; 8000
nüsxə:
şöbə:
nişan : T86
qrinti: историческая литература
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130408 ; AF ; издания общественных организаций ; A.Ə.PAŞAYEV ; 500
nüsxə: 24225
şöbə: 297;
nişan : z21
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130415 ; AF ; Nəzakət Ələddinqızı ; 2000
nüsxə:
şöbə:
nişan : A23
qrinti: историческая литература
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; КТ ; 2009 ; R.İ.Əliyev
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə64
qrinti: биография (Автобиография)
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130408 ; 70*90 ; 15000
nüsxə: 16978
şöbə: 297
nişan : Q85
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130416 ; AF ; V.Martınov ; 10.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : T66
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130408 ; AF ; Elmira Feyzullayeva
nüsxə: 17627
şöbə: 297
nişan : M-81
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130416 ; A.F ; Fəridə Bakıxanova ; 25.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : B44
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130409 ; AF ; V.Məcidov ; 26.000
nüsxə: 2799
şöbə: 297
nişan : Ş27
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130409AF ; 70*100 ; Türkay Eldar qızı(Əfəndiyeva) ; 3000
nüsxə: 25189
şöbə: 297
nişan : M50
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130417 ; AF ; Tomas deVal
nüsxə:
şöbə:
nişan : V-23
qrinti:
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; КТ ; 1373 ; 5000
nüsxə: 25372
şöbə: 297
nişan : Q85
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130409 ; AF ; R. İSMAYILOV ; 100.000
nüsxə: 25358
şöbə: 297
nişan : K56
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130409 ; AF ; T. Məlikov ; 14.000
nüsxə: 17111
şöbə: 297
nişan : M58
qrinti: 21
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130409 ; AF ; A.İ.ƏZİZOV ; 3000
nüsxə: 16690
şöbə: 159.9
nişan : m52
qrinti: 15
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130410 ; AF ; metodiki material ; aRİF mƏMMƏDOV
nüsxə: 2189
şöbə: 159.9:371
nişan : M52
qrinti: 15
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130412 ; AF ; tarixi ədəbiyyat ; S.Əhmədov ; 1000
nüsxə: 18428
şöbə: 323(479.24)
nişan : B49
qrinti: 03
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130412 ; AF ; tarixi ədəbiyyat ; F.Rzabəyova
nüsxə: 5696
şöbə: 323(479.24)
nişan : D79
qrinti: 03
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130423 ; AF ; 32000
nüsxə:
şöbə:
nişan : E46
qrinti: Elmi -siyasi ədəbiyyat
3611HUMANİTAR ELİMLƏR ; 20130423 ; AF ; l
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q82
qrinti: