Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

"Azərbaycan təhsili yeni inkşaf mərhələsində" ; 20160215 ; AF ; 300
nüsxə:
şöbə:
nişan : A-99
qrinti: metodiki materiallar
"Azərbaycan təhsili yeni inkşaf mərhələsində" ; 20160215 ; AF ; metodiki materiallar ; 300
nüsxə: 28116
şöbə: 37(061.3)
nişan : A-99
qrinti: 14
10 cu SINIF AZƏRBAYCAN DILI ; 20121119 ; DF ; Mirabbas Aslanov ; 2300
nüsxə:
şöbə:
nişan : X 88
qrinti: dərslik
10 cu SINIF AZƏRBAYCAN DILI ; 20121119 ; DF ; dərslik ; Mirabbas Aslanov ; 2300
nüsxə: 144 d
şöbə: 373:811.512.162
nişan : X 88
qrinti: 14
2-ci sinif üçün dərslik ; 20121112 ; DF ; 2-ci sinif üçün DƏRSLİK ; Minarə Dadaşova ; 120 000
nüsxə: 57D
şöbə: 373(075)
nişan : R-47
qrinti: 14
2-ci sinif üçün dərslik ; 20121112 ; DF ; Minarə Dadaşova ; 120 000
nüsxə:
şöbə:
nişan : R-47
qrinti: 2-ci sinif üçün DƏRSLİK
2-ci sinif üçün ingilis dili dərsliyi ; 20121123 ; DF ; Hüzurə Ağayeva ; 101000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə64
qrinti: dərslik
2-ci sinif üçün ingilis dili dərsliyi ; 20121123 ; DF ; dərslik ; Hüzurə Ağayeva ; 101000
nüsxə: 24255 d
şöbə: 373(075)
nişan : Ə64
qrinti: 14
32 TƏHSİL ; 20140603 ; df ; dərslik ; B.Z.Zalov ; 1000
nüsxə: 26487
şöbə: 377(075.32):693
nişan : Ə64
qrinti: 12
32 TƏHSİL ; 20140603 ; df ; B.Z.Zalov ; 1000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə64
qrinti: dərslik
32 TƏHSİL ; 20140602 ; df ; dərslik ; Ş.H.Əbdürəhmanov ; 300
nüsxə: 26472
şöbə: 797(075.8)
nişan : Ə18
qrinti: 77
32 TƏHSİL ; 20140603 ; df ; dərslik ; B.Z.Zalov ; 1300
nüsxə: 26483
şöbə: 377(075.32):687
nişan : Ə64
qrinti: 13
32 TƏHSİL ; 20140602 ; df ; Ş.H.Əbdürəhmanov ; 300
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə18
qrinti: dərslik
32 TƏHSİL ; 20140603 ; df ; B.Z.Zalov ; 1300
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə64
qrinti: dərslik
3206 TƏHSİL ; 20140602 ; df ; dərs vəsaiti ; E.İ.Şəfiyeva ; 500
nüsxə: 26476
şöbə: 159.9(075.8)
nişan : Q86
qrinti: 15
3206 TƏHSİL ; 20140602 ; df ; E.İ.Şəfiyeva ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q86
qrinti: dərs vəsaiti
4 -cü sinif üçün oxu dərsliki ; 20121204 ; DF ; dərslik ; Nurəddin Kazımov ; 160000
nüsxə: 23027
şöbə: 373 (072)
nişan : K32
qrinti: 14
4 -cü sinif üçün oxu dərsliki ; 20121204 ; DF ; Nurəddin Kazımov ; 160000
nüsxə:
şöbə:
nişan : K32
qrinti: dərslik
4-cü sinif üçün azərbaycan dili ; 20121205 ; DF ; dərslik ; Həsənov ; 160000
nüsxə: 22912
şöbə: 373 (072)
nişan : R31
qrinti: 14
4-cü sinif üçün azərbaycan dili ; 20121205 ; DF ; Həsənov ; 160000
nüsxə:
şöbə:
nişan : R31
qrinti: dərslik