Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

4-cü sinif üçün dərslik ; 19800104 ; DF ; dərslik ; Tamella Babayeva ; 92000
nüsxə: 23134
şöbə: 373(072)
nişan : R 47
qrinti: 14
4-cü sinif ücün dərslik ; 20121219 ; D.F. ; dərslik ; Qaralov ; 40000
nüsxə: 17542
şöbə: 373(075)
nişan : h-77
qrinti: 14
4-cü sinif üçün dərslik ; 20121219 ; DF ; dərslik ; ƏHMƏDOVA ; 30000
nüsxə: 17916
şöbə: 84.Az.74.26.18
nişan : R17
qrinti: 14
4-cü sinif üçün dərslik ; 19800104 ; DF ; Tamella Babayeva ; 92000
nüsxə:
şöbə:
nişan : R 47
qrinti: dərslik
4-cü sinif ücün dərslik ; 20121219 ; D.F. ; Qaralov ; 40000
nüsxə:
şöbə:
nişan : h-77
qrinti: dərslik
4-cü sinif üçün dərslik ; 20121219 ; DF ; ƏHMƏDOVA ; 30000
nüsxə:
şöbə:
nişan : R17
qrinti: dərslik
4-CÜ SİNİFLƏR ÜÇÜN DƏRSLİK ; 20121219 ; DF ; dərslik ; ABBASOV ; 160.000
nüsxə: 21936
şöbə: 373(075)
nişan : H-77
qrinti: 14
4-CÜ SİNİFLƏR ÜÇÜN DƏRSLİK ; 20121219 ; DF ; ABBASOV ; 160.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : H-77
qrinti: dərslik
6-cı sinif Azərbaycan dili ; 20121115 ; DF ; учебник ; Atəş Abdullayev ; 2200
nüsxə: 94
şöbə: 373:811.512.162
nişan : Ə37
qrinti: 14
6-cı sinif Azərbaycan dili ; 20121115 ; DF ; Atəş Abdullayev ; 2200
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə37
qrinti: учебник
8-ci sinif həndəsə ; 20130123 ; DF ; dərslik ; Şabala Sadıqov ; 166000
nüsxə: 22993
şöbə: 373:514
nişan : M25
qrinti: 14
8-ci sinif həndəsə ; 20130123 ; DF ; Şabala Sadıqov ; 166000
nüsxə:
şöbə:
nişan : M25
qrinti: dərslik
aİDA İMANQULİYEVA iMLA MƏTNLƏRİ ; 20151104 ; df ; oRTA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN v-xı SİNİFLƏRİ ÜÇÜN METODİKİ VƏSAİT ; AİDA QuliyevA
nüsxə: 27941
şöbə: 372.8:81
nişan : q 83
qrinti: 14
aİDA İMANQULİYEVA iMLA MƏTNLƏRİ ; 20151104 ; df ; AİDA QuliyevA
nüsxə:
şöbə:
nişan : q 83
qrinti: oRTA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN v-xı SİNİFLƏRİ ÜÇÜN METODİKİ VƏSAİT
Alman dili dərsliyi 5 sinif ; 20130408 ; AF ; Vəzifə Baxışova ; 5500
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q86
qrinti: dərslik
Alman dili dərsliyi 5 sinif ; 20130408 ; AF ; dərslik ; Vəzifə Baxışova ; 5500
nüsxə: 2025
şöbə: 373:811.112.2
nişan : Q86
qrinti: 14
Alman dilinin qrammatikası ; 20151103 ; df ; dərslik ; Hseyinova Elmira ; 300
nüsxə: 27919
şöbə: 811.112.2
nişan : A.49
qrinti: 14
Alman dilinin qrammatikası ; 20151103 ; df ; Hseyinova Elmira ; 300
nüsxə:
şöbə:
nişan : A.49
qrinti: dərslik
Aortanın xəstəlikləri ; 20140602 ; DF ; dərs vəsaiti ; İsmayılovi.İ.S ; 200
nüsxə: 26474
şöbə:
nişan : Ə37
qrinti: 76
Aortanın xəstəlikləri ; 20140602 ; DF ; İsmayılovi.İ.S ; 200
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə37
qrinti: dərs vəsaiti