Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

Учебник истории Азербайджана 6-го класса ; 20121115 ; ФУ ; Аида Мамедова ; 2200
nüsxə:
şöbə:
nişan : И90
qrinti: учебник
Учебник математики 6 класса ; 20121120 ; ФУ ; Агабаба Ибрагимов ; 2200
nüsxə:
şöbə:
nişan : М34
qrinti: учебник
Учебник математики 6 класса ; 20121120 ; ФУ ; учебник ; Агабаба Ибрагимов ; 2200
nüsxə: 90
şöbə: 373:51
nişan : М34
qrinti: 14
Учебник новейшей истории 10-го класса ; 20121115 ; ФУ ; учебник ; Хафиз Джаббаров ; 2350
nüsxə: 164
şöbə: 373;94
nişan : Н74
qrinti: 14
Учебник новейшей истории 10-го класса ; 20121115 ; ФУ ; Хафиз Джаббаров ; 2350
nüsxə:
şöbə:
nişan : Н74
qrinti: учебник
Учебник новой истории 10-го класса ; 20121115 ; ФУ ; учебник ; Агаси Гусейнов ; 2300
nüsxə: 154
şöbə: 373:94
nişan : Н72
qrinti: 14
Учебник новой истории 10-го класса ; 20121115 ; ФУ ; Агаси Гусейнов ; 2300
nüsxə:
şöbə:
nişan : Н72
qrinti: учебник
Учебник технологии 2 класса ; 20130924 ; ФУ ; учебник ; Гумеир Ахмедов ; 8100
nüsxə: 59900
şöbə: 373(075)
nişan : А95
qrinti: 14
Учебник технологии 2 класса ; 20130924 ; ФУ ; Гумеир Ахмедов ; 8100
nüsxə:
şöbə:
nişan : А95
qrinti: учебник