Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

Ata Yurdu 5 sinif ; 20121221 ; DF ; dərslik ; Sabir Ağayev ; 140000
nüsxə: 22964
şöbə: 373:94(479.24)
nişan : M18
qrinti: 14
Ata Yurdu 5 sinif ; 20121221 ; DF ; Sabir Ağayev ; 140000
nüsxə:
şöbə:
nişan : M18
qrinti: dərslik
Ata Yurdu 5-ci sinif ; 20121221 ; DF ; 12500 ; Sabir Agayev ; 25000
nüsxə: 20313
şöbə: 373:94(479.24)
nişan : M 18
qrinti: 14
Ata Yurdu 5-ci sinif ; 20121221 ; DF ; Sabir Agayev ; 25000
nüsxə:
şöbə:
nişan : M 18
qrinti: 12500
Ayaz Qasımov Əxlaqın saflaşdırılmasına müdrik kəlamların təsiri ; 20160525 ; AF ; dərs vəsaiti ; Fərahim Sadıqov ; 100
nüsxə: 28157
şöbə: 17:398
nişan : Q-23
qrinti: 17
Ayaz Qasımov Əxlaqın saflaşdırılmasına müdrik kəlamların təsiri ; 20160525 ; AF ; Fərahim Sadıqov ; 100
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q-23
qrinti: dərs vəsaiti
Ayna Hüseynova Musiqi Səmimiyyət Məbədi ; 20161026 ; af ; dərs vəsaiti ; İntiqam Qasımzadə ; 5000
nüsxə: 28493
şöbə: 78(031 )
nişan : H 95
qrinti: 13
Ayna Hüseynova Musiqi Səmimiyyət Məbədi ; 20161026 ; af ; İntiqam Qasımzadə ; 5000
nüsxə:
şöbə:
nişan : H 95
qrinti: dərs vəsaiti
Azərbaycan dili 3 ; 20160118 ; AF ; metodik vəsait ; Solmaz Abdullayeva ; 8100
nüsxə: 27221
şöbə: 373(072)
nişan : İ-73
qrinti: 14
Azərbaycan dili 3 ; 20160118 ; AF ; Solmaz Abdullayeva ; 8100
nüsxə:
şöbə:
nişan : İ-73
qrinti: metodik vəsait
Azərbaycan dili 5 sinif ; 20121224 ; DF ; dərslik ; Bəşir Əhmədov. ; 25000
nüsxə: 20298
şöbə: y721
nişan : Ə 92
qrinti: 14
Azərbaycan dili 5 sinif ; 20121224 ; DF ; Bəşir Əhmədov. ; 25000
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə 92
qrinti: dərslik
AZƏRBAYCAN DİLİ 7 müəllimlər üçün metodik vəsait ; 20160128 ; AF ; metodiki vəsait ; Hafiz Rüstəm ; 420
nüsxə: 27268
şöbə: 372.8:811.512.162
nişan : Q-14
qrinti: 14
AZƏRBAYCAN DİLİ 7 müəllimlər üçün metodik vəsait ; 20160128 ; AF ; Hafiz Rüstəm ; 420
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q-14
qrinti: metodiki vəsait
Azərbaycan dili 10 ; 20130201 ; DF. ; dərslik ; Nizami Cəfərov ; 36.000.
nüsxə: 23120
şöbə: 373:811.512.162
nişan : H14
qrinti: 14
Azərbaycan dili 10 ; 20130201 ; DF. ; Nizami Cəfərov ; 36.000.
nüsxə:
şöbə:
nişan : H14
qrinti: dərslik
Azərbaycan dili 10 sinif,11 sinif ; 20130131 ; DF ; dərslik ; Nizami Cəfərov ; 113.000
nüsxə: 59464
şöbə: 373:811.512.162
nişan : H 14
qrinti: 14
Azərbaycan dili 10 sinif,11 sinif ; 20130131 ; DF ; Nizami Cəfərov ; 113.000
nüsxə:
şöbə:
nişan : H 14
qrinti: dərslik
Azərbaycan dili 2 ; 20130925 ; DF ; dərslik ; Kifayət Qurbanova ; 3570
nüsxə: 24927
şöbə: 373(075.2)
nişan : A 14
qrinti: 14
Azərbaycan dili 2 ; 20130925 ; DF ; Kifayət Qurbanova ; 3570
nüsxə:
şöbə:
nişan : A 14
qrinti: dərslik