Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KATALOQ

Azərbaycan dili 4 sinif ; 20121205 ; DF ; dərslik ; Həsənov ; 140000
nüsxə: 22913
şöbə: 373(075)
nişan : R51
qrinti: 14
Azərbaycan dili 4 sinif ; 20121205 ; DF ; dərslik ; Rəhimov ; 36000
nüsxə: 23835
şöbə: 373(075.2)
nişan : R51
qrinti: 14
Azərbaycan dili 4 sinif ; 20121224 ; DF ; dərslik ; Nizami Xudiyev ; 50000
nüsxə: 17918
şöbə: 81.2AZ+74.2615
nişan : H-59
qrinti: 14
Azərbaycan dili 4 sinif ; 20121205 ; DF ; Həsənov ; 140000
nüsxə:
şöbə:
nişan : R51
qrinti: dərslik
Azərbaycan dili 4 sinif ; 20121205 ; DF ; Rəhimov ; 36000
nüsxə:
şöbə:
nişan : R51
qrinti: dərslik
Azərbaycan dili 4 sinif ; 20121224 ; DF ; Nizami Xudiyev ; 50000
nüsxə:
şöbə:
nişan : H-59
qrinti: dərslik
Azərbaycan dili 4 sinif dərslik ; 20121205 ; DF ; dərslik ; Həsənov
nüsxə: 23001
şöbə: 373(072)
nişan : R 51
qrinti: 14
Azərbaycan dili 4 sinif dərslik ; 20121205 ; DF ; Həsənov
nüsxə:
şöbə:
nişan : R 51
qrinti: dərslik
Azərbaycan dili 5 sinif ; 20121224 ; DF ; dərslik ; Rasim Əsədov ; 20000
nüsxə: 18721
şöbə: Y721
nişan : M94
qrinti: 14
Azərbaycan dili 5 sinif ; 20121224 ; DF ; Rasim Əsədov ; 20000
nüsxə:
şöbə:
nişan : M94
qrinti: dərslik
Azərbaycan dili dərsliyi dərsliyi təlim rus dilində ; 19800104 ; DF ; dərslik ; Ənvər Abbasov ; 2350
nüsxə: 156
şöbə: 373:811.512.162
nişan : Q86
qrinti: 14
Azərbaycan dili dərsliyi dərsliyi təlim rus dilində ; 19800104 ; DF ; Ənvər Abbasov ; 2350
nüsxə:
şöbə:
nişan : Q86
qrinti: dərslik
Azərbaycan dili- 2 müəllim üçün metodiki vəsait ; 20160121 ; DF ; Abdullayeva Həvva ; 500
nüsxə: 27263
şöbə: 373(072)
nişan : A 14
qrinti: 14
Azərbaycan dili- 2 müəllim üçün metodiki vəsait ; 20160121 ; DF ; Abdullayeva Həvva ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : A 14
qrinti:
AZƏRBAYCAN DİLİ-2 ; 20161005 ; AF ; dərslik ; Nigar Həbibova ; 65000
nüsxə: 902
şöbə: 373(075)
nişan : A-99
qrinti: 14
AZƏRBAYCAN DİLİ-2 ; 20161005 ; AF ; Nigar Həbibova ; 65000
nüsxə:
şöbə:
nişan : A-99
qrinti: dərslik
Azərbaycan dili-2 müəllim üçün metodiki vəsait ; 20160121 ; DF ; metodiki vəsait ; Gülşən Orucova ; 500
nüsxə: 27189
şöbə: 373(072)
nişan : A 99
qrinti: 14
Azərbaycan dili-2 müəllim üçün metodiki vəsait ; 20160121 ; DF ; Gülşən Orucova ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : A 99
qrinti: metodiki vəsait
Azərbaycan dili-3 ; 20160129 ; AF ; metodik vəsait ; Təravət Əliyeva ; 500
nüsxə: 27265
şöbə: 373(072)
nişan : Ə-32
qrinti: 14
Azərbaycan dili-3 ; 20160129 ; AF ; Təravət Əliyeva ; 500
nüsxə:
şöbə:
nişan : Ə-32
qrinti: metodik vəsait