Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

Gülşən Ləfixan "Azər və Aida adası"
Gülxanım Vəliyeva "Qədim türk dili"
G.Hegel Məntiq elmi