Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

Könül Aydın Nəhmətova
Koroğlu dastanlarında xalq inciləri