Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

Qiyasəddin Qeybullayev
Qayıdış 1990-1993
Qara Namazov "Ozan - aşıq sənətinin tarixi "
Qurbanov A.Komputer texnikası və proqramlaşdırma
Qurbanov A. Fərdi komputerlərin proqram tıminatı