Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

Tofiq Kazımov "Azərbaycan dili və virtual məkan"
Tofiq Hacıyev
Türk dilinin fraziologiyası
Tarix Şumerdən başlanır
Təhsilin idarə olunmasının əsasları – O.Rzayev
T.Paşayev Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrə iqtisadi biliklərin verilməsi yolları
T.Paşayev -Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrə iqtisadi biliklərin verilməsi yolları