Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

Nizami Gəncəvi (biblioqrafiya)
SEVDA QULİYEVA AZƏRBAYCAN SORAQ-MƏLUMAT ƏDƏBİYYATI Yaranması, müasir vəziyyəti və
Abuzər Xələfov "Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi"
Abuzər Xələfov
Abuzər Xələfov
Abuzər Xələfov
X. İsmayilov Kitabxana menecmentinin əsasları
X. İsmayilov kitabxana işinin təşkili və idarə olunması