Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

Tofiq Hacıyev
Nizami Xuduyev "Qədim türk yazılı abidələrinin dili"
Qara Namazov "Ozan - aşıq sənətinin tarixi "
Novruz Bayramı ensiklopediyası
Mübariz Yusifov "Nizamidə Azərbaycançılıq"
Hüseyn Həşimli "Hüseyn Cavidin lirikası və Avropa poetik ənənələri"
Azsaylı xalqların folkloru
Azərbaycan türklərinin xalq rəvayətləri
Mir Cəlalın elmi nəzəri görüşləri
Aqil Cəfərov "Nəbi Xəzrinin poetik dili"
Koroğlu dastanlarında xalq inciləri
Gülxanım Vəliyeva "Qədim türk dili"
Mahmud Allahmanlı "Folklorşunaslıq məsəllələri"
X.Xəlili Dədə qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi
Almaz Ülvi- Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyat memarı
Antik ədəbiyyat antologiyası
Abbaslı İ. Folklorşünaslıq axtarışları 2 cild
Əliyev R. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
Əhməd V. Ədəbiyyatşünasliq