Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

Чингиз Абдуллаев "Душа сутенера"
Elxan Elatlı "Xəyanət"
Adolf Gitler "Mənim mübarizəm"
Cəlil Məmmədqluzadə "Ölülər"
Könül Aydın Nəhmətova
Hüseynbala Mirələmov "Qırxıncı otaq"
Fərhad Məmmədov "Qırmızı damla"
Əlibala Hacızadə "Mənim yazıq ürəyim"
Sabuhi Hacıxanlı "Mən qərib deyiləm"
Ziyad Quluzadə "Kəpənək ölümü"
İntiqam Yaşar "İlk görüş"
Xəyalə Murad "Görünməyən Həqiqət"
Camal Zeynaloğlu
Düşürsən yadıma yaddan çıxmamış
Şəmistan Nəzərli " Beş günlük qonaq"
Gülşən Ləfixan "Azər və Aida adası"
Solmaz Muxtarova "Ağ göyrçinlər həsrəti"
Mahmud və Məryam
Babək Göyüş "Ağ geyimli qadın"
Rüfət Əhmədzadə "Adım anonim qalsin"
Mənim Mübarizim
İlyas Əfendiyev Seçilmiş əsərlər
Məmmədquluzadə C. əsərləri 4 cilddə
Xalid Hüseyni Uçurtma Avcısı
Anar Seçilmiş əsərləri
Rəhimov S. Seçilmiş əsərləri
N.Gəncəvi İsgəndərnamə
Ə.Əkbər Amneziya