Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

Tofiq Kazımov "Azərbaycan dili və virtual məkan"
Qurbanov A.Komputer texnikası və proqramlaşdırma
Qurbanov A. Fərdi komputerlərin proqram tıminatı
İqtisadi informatika
A.Əliyev İnformatika hesablama texnikasi
İqtisadiyyat, marketinq, menecment ixtisaları üçün
İnformasiya təhlükəsizliyi (İT) anlayışı.