Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanaının nəşirləri (1983-2000)

SSRİ-də kitabxana işi haqqında ƏSASNAMƏ-ПОЛОЖЕНИЕ в библиотечном деле в СССР (Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası Bak-1985)

 

Məktəb kitabxanası  işinin planlaşdırılması (metodik tövsiyyə)

(Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası Bakı - 1993)

 

Azərbaycan Respublikası Elmi Pedaqoji Kitabxanası (Bakı-1997)

 

 

Məktəb Kitabxanasının illik iş Planında nəzərdə tutulan əsas tədbirlər

(Republika Elmi Pedaqoji Kitabxanası Bakı-2011)