Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

KİTABXANA-BİBLİOQRAFİYA VƏ İNFORMASİYA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ (II nəşr 2016-cı il)

Müəlif hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar olaraq kitab lokal şəbəkədə istifadə olunur.