Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

Oxu zalı

Kitabxanada 30 oxucu yeri olan oxu zalı xidmət göstərir. Zalda mikrodaşıyıcılarda olan materiallardan istifadə etmək üçün xüsusi aparatlar oxucuların istifadəsinə verilmişdir.Oxu zalında daimi və dəyişən sərgilər təşkil edilir, mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir.