Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

"Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi"