Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

Ümumtəhsil müəssisəsi kitabxanaçıları, onların hüquq və vəzifələri. Kitabxana işinə dair əsas termin