Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

Universal Onluq Təsnifat Cədvəli

Universal Onluq Təsnifat Cədvəli (Orta ixtisas təhsil müəssisələrinin kitabxanaları üçün qısaldılmış variant)

Faylı yüklə