Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

Kitabxanaya daxil olan kitabların elmi və texniki cəhətdən işlənməsi qaydası.